Propozice

SOUTĚŽ VE STŘELBĚ                      Z VELKORÁŽNÍ PISTOLE

5.12.2021

VPi do 50 mSPORTOVNÍ KLUB POLICIE HOLEŠOV

ODDÍL SPORTOVNÍ STŘELBY 
pořádá

SOUTĚŽ VE STŘELBĚ Z VELKORÁŽNÍ PISTOLE


Pořadatel: OSS SKP Holešov

Datum: 5. prosince 2021

Organizace soutěže
Ředitel soutěže: Mgr. Karel Kratochvíl
Hlavní rozhodčí: Mgr. Karel Kratochvíl
Rozhodčí: M. Ondruška, R. Pečeňa, J. Horák, D. Ehrlich, J. Kačírek, J. Dohnal, V. Zicháček
PHK a sbor HK: Ing. Miloslav Šefránek, R. Ehrlich, R. Houšť
Disciplíny: Otočný terč 3/7, mířená střelba, střelba na pohybující se terč, střelba na kyvadlo, střelba na gongy a bandita.
Podmínky soutěže: Soutěž jednotlivců bez rozdílu kategorií 
Hodnocení: Součtem bodů, dosažených ve všech disciplínách
Přihlášky: Při prezentaci
Účast: Členové ČSS, příslušníci PČR, ČA, příslušníci bezpečnostních služeb a ostatní držitelé zbrojních průkazů.
Dobrovolný příspěvek: 200,- Kč za osobu
Ceny: Nejlepším třem jednotlivcům budou předány poháry a diplomy

Časový rozvrh: 8:00 - 8:30 prezentace (nutné předložit ZP a PZ)
                          8:30 zahájení soutěže (nástup závodníků)                                                                                                                                    9:00 zahájení střelby                                                                                                                                                                      13:00 předpokládané ukončení a vyhlášení výsledků

Zdravotní zabezpečení: Zdravotníkem na střelnici a RZS Kroměříž.
Pojištění: Účastníci startují na vlastní nebezpečí!
Zbraně a střelivo: Vlastní zbraně do ráže 40 S &W včetně, s mech. mířidly. Střelivo vlastní. 
                              Je zakázáno používat střelivo s ocelovým jádrem!
Místo: Pěchotní střelnice Dobrotice u Holešova

Popis disciplín:

1. OTOČNÝ TERČ 3/7

2. MÍŘENÁ STŘELBA

3. STŘELBA NA STRANOU SE POHYBUJÍCÍ TERČ

4. KYVADLO

5. GONGY

6. BANDITA

Upozornění: Právo na změnu v propozicích vyhrazeno!

Výbor OSS SKP Holešov