Propozice

Velká cena města Holešova 14.3.2020

OPu do 300 m


SPORTOVNÍ KLUB POLICIE HOLEŠOV

ODDÍL SPORTOVNÍ STŘELBY 
pořádá 

Soutěž ve střelbě z velkorážní pušky s puškohledem do 300 m

" Velká cena města Holešova "

Dne 14. března 2020

Holešov - Dobrotice

Soutěžní kategorie:

VOLNÁ                (Služební ráže: 7,62 mm; 5,56 mm)

SPECIÁL            (6 mm; 6,5 mm)

STANDARD         (7,62 mm)Pořadatel :

Sportovní klub Policie Holešov - oddíl sportovní střelby

Akce:

Soutěž ve střelbě z velkorážní pušky s puškohledem do 300 m

Druh soutěže:

Soutěž jednotlivců a dvojic

Místo konání:

HOLEŠOV - střelnice - DOBROTICE

Termín konání:

14. 3. 2020

Ředitel soutěže:

Mgr. Karel Kratochvíl

Hospodář a tajemník:

Ing. Radek Ehrlich

PHK:

Ing. Radek Ehrlich , Ing. Miloslav Šefránek, Miroslav Ondruška

Sbor rozhodčích:

Radomír Pečeňa, Daniel Ehrlich, Zdeněk Veselý, Jiří Horák, Ing. Miloslav Šefránek, Mgr. Karel Kratochvíl

Podmínky účasti:

Závodu se mohou zúčastnit příslušníci Policie ČR a příslušníci dalších ozbrojených složek, pozvaní hosté, držitelé ZP a členové ČSS, KVZ, AVZO, apod.

Doklady:

zbrojní průkaz, průkaz zbraně, u příslušníků Policie a Armády ČR služební průkazy

Zbraně a střelivo:

Každý závodník vlastní

Dobrovolný příspěvek na organizaci:

300,- Kč za jednotlivce, 100,- Kč za dvojici

Hodnocení:

Dle pravidel schválených SKP-OSS Holešov pro VPu s puškohledem do 300m a PSS

Protesty:

Podle PSS a písemně proti 500,- Kč

Hospodářské ustanovení:

Všechny náklady si závodníci hradí sami, nebo jejich vysílací složka.

Ubytování bude zajištěno na základě závazných přihlášek za úplatu.

Základní občerstvení zajištěno přímo na střelnici.

Pojištění:

Všichni účastnící startují na vlastní nebezpečí.

Zdravotní zabezpečení:

Zajištěno na střelnici odborným zdravotníkem a RZS.

Přihlášky:

Pouze elektronicky přes e-mail klubu: klub@sskp-holesov.cz, kde se střelec zaregistruje.

Současně je možné zarezervovat si ubytování.

Ve výjimečných případech je možné provést registraci telefonicky na mob: +420 723 299 048.


ČASOVÝ PLÁN

13. 03.2020           Nástřel zbraní                     13:00 - 15:00

14. 03.2020           Závod "Velká cena města Holešova"

                               07:30 - 08:30                    Prezentace a přejímka zbraní

                               08:30 - 08:45                   Nástup, zahájení soutěže, poučení závodníků

                               08:45 - 09:00                   Příprava první směny na palebné čáře

                               09:00 - 17:00                    Zahájení střelby a plnění disciplín

                               17:00 - 19:00                     Vyvěšení výsledkových listin, vyhlášení vítězů, ukončení závodu1. ČÁST - popis disciplín

 • 300 m nástřel 5 ran / čas 5 min.
 • 300 m 10 ran / 7 min. / hodnocení: součet bodů
 • 300 m 10 ran / 3 min. / hodnocení: součet bodů
 • 200 m 5+5 ran / 5 min. / hodnocení: součet bodů
 • 100 m 10 ran / 5 min. / hodnocení: součet bodů

2. ČÁST - popis disciplín

 • 300 m 5 ran na běžící cíl / hodnocení: součet bodů
 • 300 m 5 ran / 50 sek

Celkový počet nábojů je 55. Vzory terčů budou zveřejněny před závodem na nástupu.


KATEGORIE VOLNÁ

Služební ráže: 7,62mm; 5,56mm

Speciál: 6mm; 6,5mm

 • Povoleny jsou jednoranné, opakovací nebo samonabíjecí pušky na náboj se středovým zápalem, opatřené libovolným zaměřovacím dalekohledem.
 • Odpor spouště není stanoven. Napínáček spouště není povolen.
 • Puška může být opatřena dvounožkou. Dvounožka musí být odnímatelná, s nejméně jedním otočným (výkyvným) bodem uložení ke zbrani. Opora nesmí být fixována k podložce či k podlaze. Zadní opora povolena!

KATEGORIE STANDARD

Ráže: 7,62 x 51 mm; 308win.; 7,62 x 54R; 8 x 57 (J, JS, JRS)

 • Jsou povoleny jednoranové, opakovací nebo samonabíjecí pušky na náboj 308Win, 7,62x54R; 7,62x53R; 8x57 (J, JS, JRS) dovolené provedení dle zákona o střelných zbraních a střelivu. Střelivo s ocelovým jádrem je zakázáno.
 • Váha kompletní zbraně včetně optiky, lenty, případně zásobníku nesmí překročit 7500 g.
 • Minimální odpor spouště 1000 g, napínáček spouště není povolen.
 • Puškohled musí být nastaven na maximální zvětšení 4x. Variábly s větším rozsahem budou zaplombovány páskou.
 • Jsou zakázány úsťové brzdy, kompenzátory, tlumiče zvuku, či tunnery.
 • Jsou povoleny nožičky konstrukce Harris, originál bipod pro Sako TRG.
 • Zbraň se smí opírat v místě předpažbí o pevnou podložku, jejíž šířka je nejméně dvojnásobkem šíře zbraně v místě opření, délka maximálně 8 cm, výška opěrky může být měnitelná. Plocha opěry může být opatřena měkkou podložkou do max. 15 mm síly. Podlahy (země) se může podložka dotýkat plochou nebo několika body v půdoryse 20 x 30 cm.
 • Předpažbí zbraně v místě opory nesmí být opatřeno naneseným, nalepeným, nebo jinak připevněným materiálem zvyšujícím tření (na způsob suchého zipu).
 • Zadní opěra se nepovoluje!

DALŠÍ SPOLEČNÁ A BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

 • Poloha ke střelbě - vleže s oporou (platí pro všechny soutěžní položky).
 • Je zakázáno střílet z jedné zbraně kategoriVOLNÁ a STANDARD.
 • Lze střílet z jedné zbraně kategoriVOLNÁ a SPECIÁL v ráži 308 - při dodržení pořadí VOLNÁ, následně SPECIÁL.
 • Je povolen pouze 1 zásobník a nabíjet lze pouze 5 nábojů do zásobníku!
 • Během střelby musí být na střelišti klid.
 • V případě vyššího počtu zásahů v terči, než byl stanoven pravidly, se odebírá nejlepší zásah za každý zásah navíc.
 • Během závodu, po vydání pokynů ke střelbě, rozhodčí mohou provést namátkovou kontrolu zbraní.
 • Všichni závodníci jsou povinni používat chrániče sluchu. Doporučuje se i ochrana zraku vhodnými prostředky.

Popis cesty na střelnici:

Z Holešova směr Žopy, na křižovatce za Holešovem odbočit vlevo na obchvat a pokračovat do obce Dobrotice. V Dobroticích na výjezdu z obce v levotočivé zatáčce (naproti restaurace u Kratochvílů) odbočit doprava do mírného kopce, za železničním přejezdem odbočit vlevo a pokračovat po panelové cestě až na střelnici.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Každý účastník soutěže je povinen řídit se těmito propozicemi, přísně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě i při pohybu na střelnici, dodržovat provozní řád střelnice a řídit se pokyny rozhodčích.
 • Závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu.
 • Střelec musí být přítomen na ranní poučení. Pokud se nedostaví nebo neomluví bude automaticky vyřazen ze závodu.
 • Pořadatel má právo úpravy v propozicích, pokud si to okolnosti vyžádají.
 • Závodu se mohou zúčastnit i rozhodčí, neohrozí-li to průběh závodu.

V Holešově 17.2.2020

Mgr. Karel Kratochvíl

Ředitel závodu