Propozice

Májová cena                          21.5.2022

OPu do 300 m


Přihlašování spuštěno dne 4.5.2022.

Do 5 dnů po přihlášení obdržíte e-mailem potvrzení o přijetí přihlášky na vámi uvedený e-mail. V opačném případě se obraťte na ředitele soutěže!

Kapacita závodu je 60 střeleckých stavů.

K 18.5.2022 6:30 je volných 17 z 60 střeleckých stavů.

Organizátor nezajišťuje ubytování.

Po naplnění kapacity, budou došlé přihlášky zařazeny do náhradníků, tito přihlášení o tom budou informováni           e-mailem!