Propozice

Májová cena                          21.5.2022

OPu do 300 m


Přihlašování je ukončeno.

Kapacita závodu je 60 střeleckých stavů, přihlášky budou uzavřeny 12.3.2022 23:59.

K 11.3.2022 7:30 je poslední volný 1 z 60 střeleckých stavů. Blížíme se k naplnění kapacity závodu!

Organizátor nezajišťuje ubytování. Účastníky, kteří se chtějí účastnit v kategorii Standard žádáme o důkladné přečtení a dodržování pravidel pro tuto kategorii, případné porušení zbytečně prodlužuje závod.

Po naplnění kapacity, budou došlé přihlášky zařazeny do náhradníků, tito přihlášení o tom budou informováni           e-mailem!